דירת גן צבעונית ושמחה. עיצוב פנים: איריס פלס אזולאי. צילום: אושר גולן .