דירת גן עם בריכה עיצוב: שרי ברנע גבעון , צילום: יואל אליווה