בית במודיעין, עיצוב: איריס פלס אזולאי, צילום: יואל אליווה