דופלקס גן במודיעין, עיצוב: איריס פלס אזולאי, צילום:יואל אליווה