בית במודיעין, עיצוב: שריתה ויינברג, צילום:יואל אליווה