משרדי MESH ברחובות , עיצוב: שירי ארצי, צילום: גיל דור