דירה בקרית אונו, עיצוב: סיגל מנדלר-וינברג, צילום: גל ברף