בית פרטי בחולון, עיצוב: שרי ברנע גבעון, צילום: דרור קאליש .