בית במודיעין, עיצוב: איריס פלס-אזולאי, צילום: יואל אליווה .